Sukcesywna dostawa artykułów higieny osobistej dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i Dziennych Domów Pomocy, funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higieny osobistej dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i Dziennych Domów Pomocy, funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.
2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV: CPV 33711610-6 szampony, CPV 33711710-7 szczoteczki do zębów, CPV 33711720-0 pasta do zębów, CPV 33711810-8 kremy do golenia, CPV 33711900-6 mydło, CPV 33721200-2 maszynki do golenia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający rodzaj oraz ilość zamawianego towaru, znajduje się w Kalkulacji cenowej, która jako Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jej integralną część.
4. Towar będzie dostarczany do centralnego magazynu gospodarczego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu. Wykonawca zobowiązany jest również dokonać rozładunku dostarczonego przedmiotu zamówienia i jego wniesienia w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Mączna 3
Wrocław 54-131
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Personal hygiene products

» Buyer data

Miejskie Centrum Usług Socjalnych
ul. Mączna 3
Wrocław 54-131
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from OSH and personal hygiene category published on OnePlace in last 10 days.