Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware

» Notice description

W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware do dnia 31 grudnia 2021 r., dla produktów będących w posiadaniu Zamawiającego. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Wspólna 2
Warszawa 00-926
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
Warszawa 00-926
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in