Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa umowa, której wzór stanowi załącznik numer 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Józefińska 14
Kraków 30-529
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Józefińska 14
Kraków 30-529
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in