Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu

» Notice description

I. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 6,
ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu
II. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji technicznej, zawierającej:
a) przedmiary robót (ma charakter pomocniczy i nie służy do wyliczenia ceny ofertowej), /- stanowiący Załącznik nr 1 do specyfikacji
b) opis robót – wyciąg z dokumentacji, audyt energetyczny budynku - stanowiące Załącznik nr 1 do specyfikacji
c) specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanej dalej „STWiORB”),
- stanowiącej Załącznik nr 1 do specyfikacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 10:00


» Location

Rynek 1
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Nowy Sącz
Rynek 1
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in