Termomodernizacja dachu oraz budowa konstrukcji wsporniczej pod planowaną w przyszłości instalację fotowoltaiczną na budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 w Gdyni przy ul. Krzemowej 4 w formule "zaprojektuj i wybuduj".

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: a) Przeprowadzenie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z termomodernizacją dachu budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 w Gdyni, ul. Krzemowa 4. W zakresie termomodernizacji przewidziano: - ocieplenie dachu hali garażowej z zapleczem o pow. ok. 1100 m2 wraz z pokryciem dachowym, - wymianę świetlików dachowych w ilości 4 szt., - wymiana rynien i rur spustowych, - wymianę obróbek blacharskich dachu. Modernizowane przegrody powinny spełniać wymagania odporności ogniowej izolacyjności termicznej obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) b) Budowa konstrukcji wsporniczej pod planowaną w przyszłości instalację fotowoltaiczną. Konstrukcja powinna być wykonana w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią nośność dachu w przypadku montaż instalacji fotowoltaicznej złożonej z 95 szt. modułów fotowoltaicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. Konstrukcję należy wykonać tak, aby przyszły montaż instalacji fotowoltaicznej nie wymagał ingerencji w poszycie dachowe. c) Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po przeprowadzonej termomodernizacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015r. poz. 326 z późn. zm.).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Władysława IV 12/14
Gdynia 81-353
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni
ul. Władysława IV 12/14
Gdynia 81-353
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in