Przebudowa drogi powiatowej nr 1762N w gm. Budry od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1813N w Ołowniku do mostu na rzece Węgorapa w Dąbrówce Nowej

» Notice description

Zakres robót budowlanych w ramach inwestycji obejmuje m.in.:
1/ Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką min.-asfaltową,
2/ Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na drodze powiatowej,
3/ Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego,
4/ Uzupełnienie poboczy,
5/ Wykonanie chodników z kostki betonowej,
6/ Wykonanie nowego oznakowania pionowego,
7/ Przebudowa i oczyszczanie przepustów,
8/ Budowa peronu autobusowego,
9/ Wykonanie podbudowy na poszerzeniach,
10/ Pogłębianie rowów przydrożnych.
Długość drogi powiatowej do przebudowy: 4,930 km

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.01.2021 | 10:00


» Location

3 Maja 17B
Węgorzewo 11-600
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Węgorzewski
3 Maja 17B
Węgorzewo 11-600
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in