Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku na cele społeczne- etap I wraz z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej .

» Notice description

3.1. Przedmiot zamówienia – przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku na cele społeczne- etap I wraz z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej .
3.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.1.1.1. Kompleksową obsługę geodezyjną łącznie z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
3.1.1.2. Zakres robót, etap I, obejmuje:
3.1.1.2.1. Roboty ogólnobudowlane
3.1.1.2.1.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
3.1.1.2.1.2. Roboty rozbiórkowe
3.1.1.2.1.3. Roboty ziemne wraz z wykonaniem elementów posadowienia budynków
3.1.1.2.1.4. Izolacja ścian fundamentowych
3.1.1.2.1.5. Drenaż
3.1.1.2.1.6. Uziemienie otokowe
3.1.1.2.1.7. Schody zewnętrzne
3.1.1.2.1.8. Roboty murowe i żelbetowe elementy konstrukcji parteru
3.1.1.2.1.9. Szyb windowy
3.1.1.2.1.10. Stolarka zewnętrzna i roboty izolacyjne
3.1.1.2.1.11. Roboty wykończeniowe wewnętrzne - podłogi
3.1.1.2.1.12. Zagospodarowanie terenu
3.1.1.3. Instalacje
3.1.1.3.1. Przekładka kabla NN
3.1.1.4. wykonywanie niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień z zarządcami sieci,
3.1.1.5. wykonanie ew. niezbędnych prób technologicznych,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Strzelców Podhalańskich 44
Kościelisko 34-511
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Kościelisko
ul. Strzelców Podhalańskich 44
Kościelisko 34-511
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in