Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w km od 52+700 do 53+400

» Notice description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 756 w km od 52+700 do 53+400 w m. Szydłów w tym:
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni,
- budowa chodnika,
- przebudowa zjazdów indywidualnych, publicznych oraz skrzyżowań z drogami bocznymi,
- odmulenie rowów drogowych,
- budowa kanału technologicznego,
- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.
Zamówienie będzie realizowane na podstawie Dokumentacji technicznej – skróconej pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w km od 52+700 do 53+400 w m. Szydłów” w oparciu o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, zgodnie z Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, harmonogramem rzeczowo-finansowym i umową

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 11:30


» Location

ul. Jagiellońska 72
Kielce 25-602
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
Kielce 25-602
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in