NAPRAWA CZĄSTKOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO PRZY UŻYCIU EMULSJI I GRYSÓW

» Notice description

Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych i wojewódzkich położonych na terenie Powiatu Ząbkowickiego remonterem przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość wbudowanej mieszanki szacunkowo - 1200 ton, lecz nie więcej jak do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2021 | 08:45


» Location

ul. Daleka 19
Ząbkowice Śląskie 57-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19
Ząbkowice Śląskie 57-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in