ZAKUP I DOSTAWA LEKÓW NR 2

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w asortymencie
i szacunkowej ilości określonych w formularzu asortymentowo - cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ w okresie 12 miesięcy od udzielenia zamówienia zgodnie z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.60.00.00-6 – Produkty farmaceutyczne

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Kielecka 1-3
Chmielnik 26-020
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Szpital Powiatowy w Chmielniku
ul. Kielecka 1-3
Chmielnik 26-020
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in