Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki (dwie części): Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Grapą, ul. Chmielowej bocznej oraz ul. Cedrowej. Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Porzeczkowej oraz w rejonie ul. Agrestowej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki (dwie części):
Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Grapą, ul. Chmielowej bocznej oraz ul. Cedrowej.
Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Porzeczkowej oraz w rejonie ul. Agrestowej”.

Zakres rzeczowy – Cześć 1
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Grapą, ul. Chmielowej bocznej oraz ul. Cedrowej.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanałów sanitarnych wraz z odgałęzieniami w kierunku posesji (tzw. sięgacze).
W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:
• kanał sanitarny „G” tylko na odcinku Ch2 – G2
• kanał sanitarny „Ch” tylko na odcinku Ch13 – Ch13.10 wraz z sięgaczami;
• kanał sanitarny „Cd” na odcinku C7 – Cd6 wraz z sięgaczami.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje łącznie ok. 533,5 m, z tego:
-Długość kanałów sanitarnych głównych: Dz 200mm - 482,0 m
-Długość sięgaczy kanalizacyjnych: Dz 160mm - 51,5 m

Zakres rzeczowy – Część 2
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Porzeczkowej oraz w rejonie ul. Agrestowej.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanałów sanitarnych wraz z odgałęzieniami w kierunku posesji (tzw. sięgacze).
W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:
• kanał sanitarny „P” tylko na odcinku C2 – P11 wraz z sięgaczami;
• kanał sanitarny „C” tylko na odcinku C40.2-C40.2.3d; C40.1-C40.14.1 wraz z sięgaczami;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje łącznie ok. 582,50 m z tego:
-Długość kanałów sanitarnych głównych: Dz 200mm – 498,0 m
-Długość sięgaczy kanalizacyjnych: Dz 160mm – 84,5 m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4, 4a, 4b, 4c do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.02.2021 | 10:00


» Location

ul. Krakowska 4
Kozy 43-340
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Kozy
ul. Krakowska 4
Kozy 43-340
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in