„Transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych pochodzących z Oczyszczalni ścieków w Krasnem w 2021 r.”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
o kodzie 19 08 05 powstających w Oczyszczalni Ścieków w Krasnem w okresie 12 miesięcy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. w ilości ok. 600Mg (wartość szacunkowa), zgodnie z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami. Osady wytwarzane
w Oczyszczalni ścieków w Krasnem mają postać mazistą/ ziemistą.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.01.2021 | 11:00


» Location

Krasne 408b
Krasne 36-007
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem
Krasne 408b
Krasne 36-007
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in