Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic na terenie gminy Kosakowo 2 edycja

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na terenie gminy Kosakowo (wykaz dróg poniżej.) i zgłoszenie w imieniu Zamawiającego wykonania robót budowlanych i/lub wniosku pozwolenia na budowę i/lub wniosku zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej ZRID do Starostwa Powiatowego w Pucku wraz z wykonaniem: - map do celów projektowych, - dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej - projektu kanału technologicznego - kosztorysu inwestorskiego - przedmiarami - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - projektu stałej organizacjami ruchu i tymczasowymi organizacjami na czas budowy - harmonogramu wykonania robót drogowych - sprawowaniem nadzoru autorskiego - koncepcji drogowej na pozyskanej przez siebie mapie do celów informacyjnych przed opracowaniem dokumentacji projektowej i przedłożeniem do Zamawiającego celem jej zatwierdzenia. W zakresie zamówienia jest uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji w imieniu Zamawiającego niezbędnych do kompletnego opracowania dokumentacji projektowej. UWAGA: dokumentacja podlegająca zgłoszeniu /pnb / ZRID wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamówienie zostało podzielone na 9 części: I przebudowa drogi ul. Wiosennej w Dębogórzu (od ul. Roślinnej do ul. Letniej) II przebudowa drogi ul. Daliowej w Kosakowie (od ul. Chrzanowskiego do ul. Konwaliowej wraz z sięgaczem do ul. Goździkowej) ZRID III przebudowa drogi ul. Mierosławskiego w Pogórzu (na odcinku od działki 108/8 do działki nr 108/25, sięgacz do działki 87/18 –, dalej wzdłuż dz. 87/17 i 87/10 (wzdłuż posesji nr 31 i 33) IV przebudowa drogi ul. Jodłowej w Mostach (od ul. Ogrodowej do wysokości działki 1145/31 oraz dwa sięgacze do działek nr 1145/13 oraz 1145/25) V przebudowa drogi ul. Klonowej w Mostach (od ul. Lipowej – od działki 1246/161 do ul. Klonowej na wysokości działki 1246/37)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Żeromskiego 69
Kosakowo 81-198
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Urząd Gminy
ul. Żeromskiego 69
Kosakowo 81-198
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in