Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynków penitencjarnych BP3 i BP4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie Karnym w Stargardzie”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej:
a) budowę budynku penitencjarnego BP3 wraz z wyodrębnionymi pomieszczeniami magazynowymi, kantyną z salami widzeń, kaplicą, ambulatorium, placami spacerowymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,
b) budowę budynku penitencjarnego BP4 z boiskiem wielofunkcyjnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,
c) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Zamawiający posiada dokumentację projektową budynków penitencjarnych w wersji papierowej i formacie .pdf wybudowanych w latach 2019-2020 na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie.
Zagospodarowanie terenu zawierające projektowane obiekty powinno umożliwiać skomunikowanie ich z istniejącymi już budynkami penitencjarnymi oraz pozostałym terenem jednostki przeznaczonym do dalszych inwestycji.

Na wszystkie zaprojektowane obiekty budowlane należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, dokonał wizji lokalnej, aby móc szczegółowo zapoznać się z istniejącymi warunkami realizacji zadania, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 91 576 31 60, 91 576 31 12 lub 91 576 31 17.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.01.2021 | 11:00


» Location

Al. Żołnierza 42
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Karny w Stargardzie
Al. Żołnierza 42
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in