Dostawa materiałów ogólnobudowlanych - lokalizacja ul. A. Sokołowskiego 11 w SPWSZ w Szczecinie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ogólnobudowlanych do lokalizacji ul. A. Sokołowskiego 11 w SPWSZ w Szczecinie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 zadań (części).
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 1A do SIWZ dla zadania nr 1-5

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 08:00


» Location

Arkońska 4
Szczecin 71-455
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishes, paints, floors

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Arkońska 4
Szczecin 71-455
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in