Dostawa antybiotyków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

» Notice description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę antybiotyków (19 części - pakietów) szczegółowo opisanych w Załącznikach Nr 2 do SIWZ, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 11:00


» Location

Grzybowa 1
Milicz 56-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Grzybowa 1
Milicz 56-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in