”Budowa zbiornika na wodę jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę oraz budową fundamentów dla agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika na wodę jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę oraz budową fundamentów dla agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2. Zakres rzeczowy robót obejmuje między innymi:
a) Roboty budowlane wg przedmiaru w robotach branżowych
b) Roboty w zakresie instalacji sanitarnych
• Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
• Roboty instalacyjne w budynkach
• Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
• Sieci sanitarne zewnętrzne
• Kanalizacja sanitarna
• Instalacja zewnętrzna wodociągowa wraz z instalacją rezerwowego zbiornika
• Komora i zbiornik hydroforowy
• Instalacje sanitarne wewnętrzne
• Instalacja wodociągowa w istniejącym budynku na działce nr ew. 60/25
• Instalacja wodociągowa w budynku nowoprojektowanym na działce nr ew. 60/27

(Uwaga – wszystkie prace należy uzgodnić z Wykonawcą budującym budynek. Należy uzyskać jego akceptacje na planowane roboty w tym budynku i na jego placu budowy)

c) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
• Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
• Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
• Jednostki prądotwórcze (agregat prądotwórczy w fabrycznej zabudowie z SZR wykonanymi na serwomotorach. Menu sterownika i instrukcja obsługi w języku polskim. W okresie gwarancji wszystkie wymagane przeglądy łącznie z wymianą oleju i filtrów należy wliczyć w cenę)
• Roboty w zakresie nawierzchni dróg

(Uwaga – wszystkie prace należy uzgodnić z Wykonawcą budującym budynek. Należy uzyskać jego akceptacje na planowane roboty w tym budynku i na jego placu budowy)

Sprawy dotyczące ewentualnych kolizji tras instalacji wod-kan w stosunku do budynku będącego w
trakcie realizacji zgłaszać możliwie pilnie do inwestora aby ten problem rozwiązać na expressowym
spotkaniu na naradzie koordynacyjnej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 10:45


» Location

ul. Spacerowa 5
Morawica 26-026
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Dismantling services

» Buyer data

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
ul. Spacerowa 5
Morawica 26-026
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in