„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na dz. ewidencyjnej nr 187/47 i 187/48 przy ul. Sportowej w Gubinie (BUDYNEK NR1)”

» Notice description

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnych przy ul. Sportowej w Gubinie (dz. 187/48) wraz z doprowadzeniem mediów (dz. 187/47), wykonaniem wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, telefonicznymi i światłowodowymi z wykończeniem „pod klucz”, a także zagospodarowaniem terenu zewnętrznego, stanowiącego własność Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.Zamówienie obejmuje kompleksową realizację budynku zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. Zakres robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych obejmuje zarówno prace przy wznoszeniu budynku, jak i przy zagospodarowaniu terenu wokół obiektu oraz wykonaniu przyłączy mediów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.01.2021 | 10:00


» Location

Niecała 2G
Zielona Góra 65-246
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Niecała 2G
Zielona Góra 65-246
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in