Wykonanie i montaż barier kierujących migrujące organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie i montaż barier kierujących migrujące organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, w zakresie którego wykonana zostanie i przekazana do użytkowania Zamawiającemu bariery kierujące migrujące organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Teofila Firlika 20
Szczecin 71-637
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20
Szczecin 71-637
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in