USŁUGA NAPRAWY POJAZDÓW W ROKU 2021 DLA 31 WOG ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU LOGISTYCZNYM A ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZGIERZU , LEŹNICY WIELKIEJ , ŁODZI , NOWYM GLINNIKU , TOMASZOWIE MAZOWIECKIM I KUTNIE

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy pojazdów samochodowych (osobowych, dostawczych, osobowo-terenowych, ciężarowych, autobusów
i pozostałych pojazdów) w 2021 roku dla 31 WOG oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu logistycznym, a znajdujących się
w Zgierzu, Leźnicy Wielkiej, Łodzi, Nowym Glinniku, Tomaszowie Mazowieckim
i Kutnie.
2 .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 6 zadań:
Zadanie nr 1 – Naprawa bieżąca pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych dla kompleksów Tomaszów Mazowiecki i Nowy Glinnik.
Zadanie nr 2 – Naprawa bieżąca pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych dla kompleksów Leźnica Wielka, Zgierz, Łódź.
Zadanie nr 3 – Naprawa bieżąca pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych dla kompleksu Kutno.
Zadanie nr 4 – Naprawa bieżąca pojazdów ciężarowych, autobusów i pozostałych pojazdów dla kompleksów Tomaszów i Nowy Glinnik.
Zadanie nr 5 – Naprawa bieżąca pojazdów ciężarowych, autobusów i pozostałych pojazdów dla kompleksów Leźnica Wielka, Zgierz, Łódź.
Zadanie nr 6 – Naprawa bieżąca pojazdów ciężarowych, autobusów i pozostałych pojazdów dla kompleksu Kutno.
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedno lub więcej zadań.
5. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Konstantynowska 85
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and repair of vehicles, boats and planes

» Buyer data

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in