Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Wierzawice i Brzóza Królewska

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Wierzawice i Brzóza Królewska, gmina Leżajsk w ramach zadania: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Wierzawice i Brzóza Królewska”. Zamówienie jest podzielone na dwie oddzielne części:

Część numer 1 „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Wierzawice”. W ramach części nr 1 należy wykonać dwa odcinki:
Odcinek nr 1 „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzawice”
Odcinek nr 2 „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Wierzawice”

Część numer 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóza Królewska”. W ramach części nr 2 należy wykonać trzy odcinki:
Odcinek nr 1 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóza Królewska”. Zlewnia PS-BK 12, lokalizacja: S3.4 – S3.22, przydomowa przepompownia ścieków Pd-12
Odcinek nr 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóza Królewska”. Zlewnia PS-BK 14, lokalizacja: X254 – X47, w1 – w6, przepompownia przydomowa ścieków Pd-13
Odcinek nr 3 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóza Królewska”. Zlewnia PS-BK 17, lokalizacja: C1-C17, PS-BK17

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

Wierzawice 874
Leżajsk 37-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Stare Miasto-Park Sp. z o. o.
Wierzawice 874
Leżajsk 37-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in