Analiza techniczno – ekonomiczna dla zadania: Budowa obejścia m. Złotoryja etapami – etap II i etap III. CPV 71322000-1

» Notice description

Analiza techniczno – ekonomiczna dla zadania: Budowa obejścia m. Złotoryja etapami – etap II i etap III. CPV 71322000-1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in