Przeprowadzanie lokatorów eksmitowanych z lokali mieszkalnych położonych w budynkach znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przeprowadzania lokatorów eksmitowanych z lokali mieszkalnych położonych w budynkach znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy do pomieszczeń wskazanych eksmitowanym do zamieszkania, położonych na terenie m. st. Warszawy. Przeprowadzki wykonywane będą na odrębne zlecenia wystawiane Wykonawcy przez Zamawiającego i będą wykonywane w miarę konieczności ich wykonywania.
3.1.1. w okresie od 1 kwietnia do 31 października w ciągu tego samego dnia wykonywanych jest do pięciu eksmisji, z tego co najmniej trzy w tym samym czasie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport i pracowników do wszystkich planowanych przeprowadzek, w tym do co najmniej trzech równocześnie.
3.1.2. Część wielopiętrowych budynków mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Mokotów nie ma wind. Oznacza to, że ruchomości, w tym meble, należy znieść po schodach.
3.1.3.Większość budynków na Mokotowie jest własnością wspólnot mieszkaniowych – oznacza to, że należy dochować szczególnej staranności przy przeprowadzce z budynku bez windy, by nie zniszczyć klatek schodowych. Koszt naprawy uszkodzeń powstałych podczas przeprowadzki z winy pracowników wykonawcy – ponosi w całości wykonawca.

3.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia z mieszkań całego, wskazanego przez lokatora mieszkania lub komornika, wyposażenia (mebli, sprzętu AGD, RTV,) oraz rzeczy osobistych lokatorów, zapakowania ich, załadunku na samochody (meblowozy lub inne samochody z zadaszeniem), przewiezienia do nowego budynku, rozładowania i wniesienia do wskazanego mieszkania.
3.2.1. W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie między innymi do:
3.2.1.1. przygotowania i wykonania przeniesienia dłużnika wraz ze wskazanymi przez niego ruchomościami do lokalu, który ma objąć,
3.2.1.2. przygotowania przeprowadzki – demontaż wszelkiej zabudowy, przede wszystkim: kuchni, przedpokoju, łazienki; demontaż oświetlenia, karniszy, pawlaczy. Wypakowanie szaf, schowków, regałów, bibliotek a następnie ich rozmontowanie. Zapakowanie wszystkich, wskazanych przez dłużnika (lub przez komornika) ruchomości do odpowiednich pojemników, odpowiednie zabezpieczenie i zapakowanie przedmiotów ze szkła i innych łatwo tłukących się.
3.2.1.3. wykonania przeprowadzki – po odpowiednim zapakowaniu i zabezpieczeniu – wyniesienie wszystkich wskazanych przez dłużnika lub wskazanych przez komornika ruchomości do samochodów służących do przeprowadzki. Przewiezienie ruchomości pod adres wskazany przez wierzyciela, zaniesienie ruchomości do wskazanego lokalu (bez rozpakowywania).
3.2.1.4. zapewnienia we własnym zakresie pojemników niezbędnych do właściwego i bezpiecznego przewiezienia ruchomości dłużnika – pudła, pojemniki, worki. Pracownicy muszą posiadać odpowiedni sprzęt do przenoszenia mebli – pasy, wózki. Pracownicy przewoźnika muszą posiadać umiejętności oraz posiadać sprzęt do właściwego demontażu.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Irysowa 19
Warszawa 02-660
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Post and courier services
  • Transportation, logistics, freight forwarding and warehousing services
  • Passenger transport services

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Irysowa 19
Warszawa 02-660
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in