Rozbudowa sieci komputerowej LAN oraz dostawa aktywnych urządzeń sieciowych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

» Notice description

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest Rozbudowa sieci komputerowej LAN oraz dostawa aktywnych urządzeń sieciowych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.01.2021 | 12:00


» Location

Poleczki 19
Warszawa 02-822
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Poleczki 19
Warszawa 02-822
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in