Dostawa odczynników do oznaczeń hormonów wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-99/2020)

» Notice description

dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora immunochemiluminescencyjnego oraz sprzętu do wyposażenia jednego stanowiska komputerowego, drukarką, modułem LIS i komunikacją z oferowanym analizatorem do posiadanego przez Laboratorium systemu informatycznego oraz zabezpieczeniem czynności serwisowych do LIS

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Cegłowska 80
Warszawa 01-809
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80
Warszawa 01-809
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in