dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej, w podziale na Zadania - części.
2. Zamówienie obejmuje 12 Zadań. Podział na poszczególne Zadania określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji, terminy dostawy oraz zamawianych ilości dla poszczególnych Zadań określa Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 09:00


» Location

Al. Politechniki 6
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Al. Politechniki 6
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.