Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stąporków w roku 2021- III postępowanie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu zabezpieczenia upraw leśnych przed zwierzyną poprzez ich grodzenie, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Stąporków w roku 2021.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac zakresu zabezpieczenia upraw leśnych przed zwierzyną poprzez ich grodzenie wynikające z załącznika nr 1B do SIWZ. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.
3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1B do SIWZ.
4) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz opisy zasad procedury dokonywania odbiorów prac zostały opisane w załączniku nr 1B do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Niekłańska 15
Stąporków 26-220
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Forestry-related services

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków
ul. Niekłańska 15
Stąporków 26-220
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in