POZIMOWE OCZYSZCZENIE JEZDNI, CHODNIKÓW I URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na zadania zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:
90600000-3 – Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane,
90610000-6 – Usługi sprzątania i zamiatania ulic.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.02.2021 | 10:00


» Location

ul. Oleska 127
Opole 45-231
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
Opole 45-231
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in