Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem budynków przy ul. Kasztanowej 1, 1a, Urbana 4 i ul. Kasztanowej 3 oraz wykonanie: izolacji przeciwwilgociowej, remontu cokołów oraz zagospodarowania podwórza budynków przy ul. Kasztanowej 1, 1a, Urbana 4 i ul. Kasztanowej 3 w Gliwicach.

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac wymienionych w tytule zamówienia zgodnie z załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacją techniczną oraz istotnymi postanowieniami umownymi, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.
Zakres robót:
1.Kasztanowa 1, 1A, Urbana 4:
- remont cokołu i schodów zewnętrznych,
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa, pozioma, opaska, odtworzenie schodów,
- zagospodarowanie terenu przy budynku,
- zagospodarowanie podwórza – zjazd z drogi,
- remont schodów do Mieszkania 4,
- wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej,
2.Kasztanowa 3:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej,
- montaż drzwi piwnicznych,
- roboty dodatkowe zewnętrzne,
3. Operat geodezyjny powykonawczy wraz z dostarczeniem map geodezyjnych z naniesionym
wykonanym zagospodarowania terenu i przyłączy do zasobu mapowego Wydziału Geodezji
i Kartografii Urzędu Miasta Gliwic.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Warszawska
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Warszawska
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in