Zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą do miejsca siedziby zamawiającego i rozładunkiem, do zadań chodnikowych i drogowych z podziałem na części

» Notice description

Zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą do miejsca siedziby zamawiającego i rozładunkiem, do zadań drogowych i chodnikowych z podziałem na części.

Część I – obejmuje dostawę materiałów budowlanych (materiałów brukowych) wskazanych szczegółowo w Tabeli nr 1
L.p. Nazwa Jedn. miary Nakłady
1 Kostka brukowa wibroprasowana Holland szara 6cm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) m2 400
2 Kostka brukowa wibroprasowana Holland czerwona 6cm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) m2 2500
3 Kostka brukowa wibroprasowana Holland szara 8 cm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) m2 500
4 Kostka brukowa wibroprasowana Holland czerwona 8cm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) m2 1000
5 Kostka brukowa wibroprasowana Holland grafitowa 6cm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) m2 400
6 Kostka brukowa wibroprasowana Holland grafitowa 8 cm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) m2 2000
7 Kostka brukowa wibroprasowana Holland zielona 6 cm bez fazy
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) m2 700
8 Kostka brukowa wibroprasowana Holland zielona 6 cm z fazą
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) m2 700
9 Kostka brukowa wibroprasowana Holland zielona 8 cm bez fazy
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) m2 700
10 Kostka brukowa wibroprasowana Holland zielona 8 cm z fazą
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) m2 700
11 Krawężnik drogowy szary 15x30x100 cm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) mb 2000
12 Krawężnik drogowy szary 20x30x100 cm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) mb 300
13 Obrzeże chodnikowe szare 6x20x100 cm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) mb 300
14 Obrzeże chodnikowe czerwone 6x20x100 cm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) mb 1500
15 Obrzeże chodnikowe grafitowe 6x20x100 cm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) mb 500
16 Obrzeże chodnikowe szare 8x30x100 cm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) mb 300
17 Obrzeże chodnikowe czerwone 8x30x100 cm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) mb 500
18 Krawężnik drogowy najazdowy szary 15x22x100 cm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) mb 500
19 Krawężnik drogowy skośny szary 15x22x30x100 cm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) mb 300
20 Krawężnik drogowy szary 15x30x50 cm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) szt 500

Część II – obejmuje dostawę materiałów budowlanych (tłuczeń) wskazanych szczegółowo w Tabeli nr 2
L.P. Nazwa Jedn. miary Nakłady
1 Tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 0÷63 mm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek wywrotką) t 300
2 Tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 0÷31,5 mm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek wywrotką) t 1500
3 Tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 10÷31,5 mm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek wywrotką) t 300
4 Tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 16÷31,5 mm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek wywrotką) t 300
5 Tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 31,5÷63 mm
(cena obejmuje również dostawę i rozładunek wywrotką) t 300

Ilości przedmiotu umowy wskazane wyżej są ilościami maksymalnymi, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości materiałów budowlanych, wymienionych w powyższych tabelach lub całkowitej rezygnacji z danego asortymentu w ramach danej części.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości materiałów budowlanych niż te, które zostały wymienione w rozdziale III SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 09:00


» Location

Wieluńska 50
Kamieńsk 97-360
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Pavements

» Buyer data

Gmina Kamieńsk - Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku
Wieluńska 50
Kamieńsk 97-360
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in