Wykonanie stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny odporności układu gromadzenia energii elektrycznej REESS (Rechargeable Energy Storage Systems) na działanie ognia zewnętrznego, spełniającego wymagania Załącznika 8E Regulaminu Nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego

» Notice description

Wykonanie stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny odporności układu gromadzenia energii elektrycznej REESS (Rechargeable Energy Storage Systems) na działanie ognia zewnętrznego, spełniającego wymagania Załącznika 8E Regulaminu Nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego, zgodnie z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 00:00


» Location

ul. Nadwiślańska 213
Józefów k/Otwocka 05-420
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Nadwiślańska 213
Józefów k/Otwocka 05-420
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in