Wykonanie projektów technicznych instalacji C.O. – etażowe gazowe i instalacji gazowej oraz instalacji C.O. etażowego z kotłem elektrycznym w budynkach mieszkalnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów technicznych instalacji C.O. – etażowe gazowe i instalacji gazowej oraz instalacji C.O. etażowego z kotłem elektrycznym w budynkach mieszkalnych.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja – będąca załącznikiem do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

Bałtycka 8
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Zakład Komunalny "PGM"
Bałtycka 8
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in