Dostawa mebli na potrzeby realizacji projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu"

» Notice description

W zakres zamówienia wchodzą meble biurowe, meble tapicerowane oraz pozostałe meble (w tym m.in. stoliki, krzesła, absorber z blatem).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg poniższego podziału:
1) część I – dostawa mebli biurowych, zgodnie ze specyfikacją określoną w pkt. II załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia,
2) Część II – dostawa mebli tapicerowanych i pozostałych mebli, zgodnie ze specyfikacją określoną w pkt. III załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
UWAGA: w zakres zamówienia oprócz dostawy wchodzą wszelkie elementy składające się na poprawną realizację zamówienia, w szczególności: transport zamówienia do siedziby Zamawiającego, wypakowanie, montaż, ustawienie we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji docelowej, świadczenie serwisu gwarancyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części, w tym rodzaje asortymentowe, parametry techniczne, dane ilościowe zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. Wymagania wobec wybranych elementów przedmiotu zamówienia, których spełnienie Wykonawcy zobowiązani są potwierdzić dokumentami, o których mowa w pkt. XI ppkt 9 lit. e) SIWZ, określone zostały w ZAŁĄCZNIKU NR 1A do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 12:00


» Location

Plac Kazimierza Jagiellończyka 1
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID
Plac Kazimierza Jagiellończyka 1
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in