Budowa Centrum Borówieckiej Aktywności przy ul. Gruszkowej w Borówcu .

» Notice description

Budowa Centrum Borówieckiej Aktywności przy ul. Gruszkowej w Borówcu, obejmującego budowę toru rolkowego typu pumptrack oraz obiektów małej architektury.
Szczegółowy zakres prac został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacji projektowej, Przedmiarach robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.02.2021 | 12:00


» Location

Plac Niepodległości 1
Kórnik 62-035
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto i Gmina Kórnik
Plac Niepodległości 1
Kórnik 62-035
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in