Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2021 r.

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2021 r.” z podziałem na 2 części.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wymagania techniczne Zamawiającego dla prac prowadzonych w ramach usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w 2021 roku określa Załącznik nr 7 do SIWZ
3) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ
4) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, a jednocześnie oznacza to, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Płocka 101
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Płocka 101
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in