Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni 4000 m2, w budynku nr 1 w siedzibie Zamawiającego - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, uzyskanie odpowiednich opinii, zgód i decyzji administracyjnych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym pozwolenia na budowę, oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni 4000 m2 w celu przeniesienia istniejących technologii do budynku nr 1 znajdującym się na terenie siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Rydygiera 8, uzyskanie odpowiednich opinii, zgód i decyzji administracyjnych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym pozwolenia na budowę, oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

2. Zadania wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia opisane są w pkt II SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.01.2021 | 11:00


» Location

Rydygiera 8
Warszawa 01-793
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego
Rydygiera 8
Warszawa 01-793
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in