USŁUGI UBEZPIECZENIOWE NA RZECZ GMINY LUBIN I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 01.02.2021 R. - 31.01.2022 R.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczeniowe na rzecz Gminy Lubin w okresie 01.02.2021-31.01.2022.

Zakres zamówienia obejmuje 4 zadania:
Zadanie 1 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubin,
Zadanie 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Lubin,
Zadanie 3 - Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin,
Zadanie 4 - Ubezpieczenie NNW uczestników imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminę Lubin,
Szczegółowy opis zamówienia w zakresie poszczególnych zadań zawiera załącznik do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 13:00


» Location

59-300 Lubin


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Gmina Lubin – Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in