DOSTAWA BIELIZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa bielizny jednorazowego użytku w okresie 12 miesięcy od udzielenia zamówienia (patrz – formularz asortymentowo – cenowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - załącznik nr 2 do SIWZ). Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 pozycji. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Leśna 10
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
ul. Leśna 10
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in