„Nasz plac zabaw w Łambinowicach, żyj kolorowo i ekologicznie-międzypokoleniowe miejsce spotkań”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni (SBR), dostawa i montaż ławek, koszy, wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych oraz wykonanie opaski z kostki brukowej wokół nawierzchni bezpiecznej do projektu pt.,,Nasz plac zabaw w Łambinowicach, żyj kolorowo i ekologicznie-międzypokoleniowe miejsce spotkań".

III.1. Zakres zamówienia obejmuje:
- dostawę i montaż urządzeń zabawowych,
- wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną i opaskę z kostki brukowej
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni (SBR) min. 45 mm (dla HIC 1,4m),
-dostawa i montaż ławek w tym ławek dla inwalidów z miejscem na wózek inwalidzki,
-dostawa i montaż koszy na odpady,
-wykonanie opaski z kostki brukowej(chodnika) wokół bezpiecznej nawierzchni,
-wykonanie stojaków informacyjno-edukacyjnych oraz ich certyfikacja,
-demontaż starego ogrodzenia,
-montaż nowego ogrodzenia wraz z furtkami.

III.2. Lokalizacja:

Publiczne Przedszkole w Łambinowicach
Ul. Szkolna 18
48-316 Łambinowice
Nr ew. działki: 613/49

III.3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

3.1. Zestaw do wspinaczki ze zjeżdżalnią-wielofunkcyjny domek zabawowy ze zjeżdżalnią zawierający co najmniej jedną wieżyczkę, ściankę do wspinaczki wraz z liną, mostek linowy, drabinkę wspinaczkową, zjazd rurowy typu ,,strażacki”, siatkę do wspinaczki. Liczba sztuk-1. Minimalne wymiary zestawu: 3,70 m x 4,30 m, wysokość całkowita minimum 3,10 m. Wysokość swobodnego upadku 1,20 m. Wszystkie wymiary podane są orientacyjnie, dopuszcza się zestaw o innych wymiarach jednak nie mniejszych niż podane jako wartość minimalna. Dopuszcza się oprócz wymienionych elementów zawartość innych konstrukcyjnie koniecznych lub poprawiających estetykę elementów. Zestaw zabawowy oprócz podanych powyżej może zawierać dodatkowe elementy manipulacyjne typu liczydło, zegar, koło, gry typu ,,kółko- krzyżyk”, ,,papier, nożyce, kamień” lub inne nie wymienione. Elementy domku wykonane z płyty HDPE, metalu malowanego proszkowo albo podciśnieniowo lub stali nierdzewnej na kotwach oraz zbrojonych lin.

3.2. Piramida linowa (pajęczyna do wspinaczki w kształcie stożka) zawierająca co najmniej dwa poziomy wspinaczkowe. Liczba sztuk-1. Konstrukcja piramidy wykonana ze zbrojonych lin oraz słupa z metalu malowanego proszkowo albo podciśnieniowo lub stali nierdzewnej. Minimalna wysokość całkowita 4,50 m. Minimalne wymiary 5,85 m x 5,85 m. Wysokość swobodnego upadku: 1,0 m. Wszystkie wymiary podane są orientacyjnie, dopuszcza się urządzenie o innych wymiarach jednak nie mniejszych niż podane jako wartość minimalna. Dopuszcza się oprócz wymienionych elementów zawartość innych konstrukcyjnie koniecznych lub poprawiających estetykę elementów.

3.3. Domek zabawowy typu ,,autko” (Domek zabawowy w kształcie maszyny z elementami manipulacyjnymi). Liczba sztuk-1. Konstrukcja domku przypominająca maszynę budowlaną lub inną zbliżoną z siedziskiem. Konstrukcja wykonana z płyty HDPE oraz metalu malowanego proszkowo albo podciśnieniowo lub stali nierdzewnej. Maszyna budowlana lub inna zbliżona z co najmniej siedmioma elementami manipulacyjnymi typu: kierownica, gra wyścig, zegar, elementy obrotowe, tryby, itp. lub inne nie wymienione. W urządzeniu powinny znajdować się również różne otwory typu okna lub inne. Minimalne wymiary urządzenia: 2,0 m x 1,13 m, wysokość całkowita 1,32 m. Wysokość swobodnego upadku 0,69 m. Wszystkie wymiary podane są orientacyjnie, dopuszcza się urządzenie o innych wymiarach jednak nie mniejszych niż podane jako wartość minimalna. Dopuszcza się oprócz wymienionych elementów zawartość innych konstrukcyjnie koniecznych lub poprawiających estetykę elementów.

3.4. Wałek biegowy. Liczba sztuk-1. Urządzenie zawierające rolkę biegową wraz z podporami umożliwiające bieg na urządzeniu lub spacer. Urządzenie będące odpowiednikiem domowej bieżni fitness zawierające obrotowy bęben. Konstrukcja urządzenia wykonana z metalu malowanego proszkowo albo podciśnieniowo lub stali nierdzewnej oraz płyty HDPE. Dopuszczalne obicie bębna biegowego drewnem. Minimalne wymiary urządzenia 1,05 m x 0,49 m. Wysokość całkowita 1,30 m. Wysokość swobodnego upadku: 0,56 m. Wszystkie wymiary podane są orientacyjnie, dopuszcza się urządzenie o innych wymiarach jednak nie mniejszych niż podane jako wartość minimalna. Dopuszcza się oprócz wymienionych elementów zawartość innych konstrukcyjnie koniecznych lub poprawiających estetykę elementów.

3.5. Huśtawka wahadłowa podwójna. Liczba sztuk-1. Konstrukcja wykonana z metalu malowanego proszkowo albo podciśnieniowo lub stali nierdzewnej. Siedziska plastikowe zawieszone na łańcuchach. Konstrukcja siedzisk z oparciem. Dopuszcza się siedziska bez oparcia. Dopuszcza się wykonanie konstrukcji niektórych elementów z płyty HDPE. Minimalne wymiary 1,84 m x 3,84 m. Wysokość całkowita 2,43 m. Wysokość swobodnego upadku: 1,25 m. Wszystkie wymiary podane są orientacyjnie, dopuszcza się urządzenie o innych wymiarach jednak nie mniejszych niż podane jako wartość minimalna. Dopuszcza się oprócz wymienionych elementów zawartość innych konstrukcyjnie koniecznych lub poprawiających estetykę elementów.

3.6. Huśtawka wahadłowa pojedyncza. Liczba sztuk-1. Konstrukcja wykonana z metalu malowanego proszkowo albo podciśnieniowo lub stali nierdzewnej. Siedzisko plastikowe zawieszone na łańcuchach. Konstrukcja siedzisk typu ,,dla małych dzieci z oparciem oraz z zabezpieczeniem od przodu”. Dopuszcza się wykonanie konstrukcji niektórych elementów z płyty HDPE. Minimalne wymiary 0,32 m x 3,00 m. Wysokość całkowita 1,80 m. Wysokość swobodnego upadku: 1,04 m. Wszystkie wymiary podane są orientacyjnie, dopuszcza się urządzenie o innych wymiarach jednak nie mniejszych niż podane jako wartość minimalna. Dopuszcza się oprócz wymienionych elementów zawartość innych konstrukcyjnie koniecznych lub poprawiających estetykę elementów.

3.7. Okrągła karuzela tarczowa z dwoma ławkami lub jedną. Liczba sztuk-1.Wykonana z metalu malowanego proszkowo albo podciśnieniowo lub stali nierdzewnej. Siedziska wykonane z płyty HDPE. Średnica karuzeli około 1,50 m. Wysokość około 0,70 m. Wysokość swobodnego upadku: 0,70 m. Wszystkie wymiary podane są orientacyjnie, dopuszcza się urządzenie o innych wymiarach jednak nie mniejszych niż podane jako wartość minimalna. Dopuszcza się oprócz wymienionych elementów zawartość innych konstrukcyjnie koniecznych lub poprawiających estetykę elementów.

3.8.Huśtawka wagowa typu ,, ważka” z odbojnikami. Liczba sztuk- 1. Konstrukcja wykonana z metalu malowanego proszkowo albo podciśnieniowo lub stali nierdzewnej oraz płyty HDPE lub plastiku. Minimalne wymiary 2,90 m x 0,35 m. Wysokość swobodnego upadku około 0,96 m. Wszystkie wymiary podane są orientacyjnie, dopuszcza się urządzenie o innych wymiarach jednak nie mniejszych niż podane jako wartość minimalna. Dopuszcza się oprócz wymienionych elementów zawartość innych konstrukcyjnie koniecznych lub poprawiających estetykę elementów.

3.9. Bujak- sprężynowiec podwójny. Liczba sztuk-1. Kształt zwierzęcia. Wykonany z płyty HDPE lub plastiku na metalowej sprężynie. Wymiary minimalne 0,30 m x 1,70 m. Wysokość swobodnego upadku około 0,50m. Wszystkie wymiary podane są orientacyjnie, dopuszcza się urządzenie o innych wymiarach jednak nie mniejszych niż podane jako wartość minimalna. Dopuszcza się oprócz wymienionych elementów zawartość innych konstrukcyjnie koniecznych lub poprawiających estetykę elementów.

3.10. Bujak- sprężynowiec pojedynczy. Liczba sztuk -1. Kształt zwierzęcia. Wykonany z płyty HDPE lub plastiku na metalowej sprężynie. Wymiary minimalne 0,25 m x 0,90 m. Wysokość swobodnego upadku około 0,50 m. Wszystkie wymiary podane są orientacyjnie, dopuszcza się urządzenie o innych wymiarach jednak nie mniejszych niż podane jako wartość minimalna. Dopuszcza się oprócz wymienionych elementów zawartość innych konstrukcyjnie koniecznych lub poprawiających estetykę elementów.

3.11. Ławka z oparciem. Ilość sztuk-4. Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo albo podciśnieniowo lub ze stali nierdzewnej. Siedzisko i oparcie wykonane z HDPE, plastiku lub z drewna. Minimalne wymiary 1,50 m x 0,50 m. Wysokość całkowita około 0,86 m. Wszystkie wymiary podane są orientacyjnie, dopuszcza się urządzenie o innych wymiarach jednak nie mniejszych niż podane jako wartość minimalna. Dopuszcza się oprócz wymienionych elementów zawartość innych konstrukcyjnie koniecznych lub poprawiających estetykę elementów.

3.12. Ławka z oparciem oraz z miejscem na wózek inwalidzki lub wózek dziecięcy. Ilość sztuk-2. Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo albo podciśnieniowo lub ze stali nierdzewnej. Siedzisko i oparcie wykonane z HDPE lub innego równoważnego materiału lub z drewna. Minimalne wymiary 2,50 m x 0,70 m. Wysokość całkowita około 0,86 m. Wszystkie wymiary podane są orientacyjnie, dopuszcza się urządzenie o innych wymiarach jednak nie mniejszych niż podane jako wartość minimalna. Dopuszcza się oprócz wymienionych elementów zawartość innych konstrukcyjnie koniecznych lub poprawiających estetykę elementów.

3.13. Kosz na odpady wykonany z metalu malowanego proszkowo albo podciśnieniowo lub stali nierdzewnej na nodze-nogach. Liczba sztuk- 2. Dopuszcza się kosze wykonane z drewna zawierające wkład z innego materiału.

3.14. Regulamin placu zabaw. Wykonany z metalu malowanego proszkowo albo podciśnieniowo lub ze stali nierdzewnej. Postawiony na jednym lub większej ilości słupów. Liczba sztuk- 1. Tablica z regulaminem wykonana z płyty PCV lub dibond.

3.15. Stojaki informacyjno-edukacyjne. Liczba sztuk- 9. Konstrukcja stojaka wykonana z metalu malowanego proszkowo albo podciśnieniowo lub ze stali nierdzewnej. Tablica zawierająca 4 obrotowe kostki umieszczone na łożyskach, które są usytuowane na pręcie. Obrót kostki 360º (górna kostka nie obrotowa, przytwierdzona na stałe). Ścianki kostek wykonane z płyty PCV, dibond lub innego materiału z grafiką.(Grafikę do umieszczenia na kostkach dostarczy Zlecający po wyłonieniu firmy wygrywającej przetarg.)Wymiary stojaków informacyjno-edukacyjnych wysokość około 1,70 m, Wymiar kostki- około 0,30 m.- jedna ściana. Grubość pręta utrzymującego kostki dostosowana do specyfikacji materiału, stabilna konstrukcja wiążąca. Całość umieszczona na stabilnym stelażu wykonanym z metalu malowanego proszkowo albo podciśnieniowo lub stali nierdzewnej. Wszystkie wymiary podane są orientacyjnie, dopuszcza się urządzenie o innych wymiarach jednak nie mniejszych niż podane jako wartość minimalna. Dopuszcza się oprócz wymienionych elementów zawartość innych konstrukcyjnie koniecznych lub poprawiających estetykę elementów.

3.16. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną oraz pod kostkę brukową (540m2) zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ (dział 2 poz.6-11)

3.17.Wykonanie bezpiecznej nawierzchni (325m2), jednolito barwionej z materiału SBR lub równoważnego - układanej z płytek o wymiarze 50 cm x 50 cm i o grubości min. 45 mm (dla HIC 1,4 m) ,,na zakładkę - pół-przesunięcie rzędu'', łączonych ze sobą plastikowymi kołkami (nie dopuszczamy łączenia płytek na pióro-wpust). Nawierzchnia jednobarwna, koloru zielonego oraz ułożenie wzoru typu gra ,,klasy” z płytek w innym kolorze wraz z numerami na płytkach. Ułożona na stabilizowanym podłożu z tłucznia/żwiru (grubość warstwy min. 15 cm) i zagęszczonym piasku (grubość warstwy min. 5 cm), zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

3.18 Ułożenie kostki brukowej, o grubości 8 cm, (207m2 kostka brukowa + obrzeża betonowe196m) (materiał + usługa) zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

3.19. Demontaż oraz Montaż ogrodzenia zgodnie z załącznikiem 9 do SIWZ.

Uwaga: Wszystkie urządzenia zabawowe, stojaki edukacyjno- informacyjne muszą posiadać certyfikaty zgodne z normami PN-EN w momencie odbioru wykonania przedmiotu umowy.

III.4. Wykonawca jest zobowiązany do:

Wszystkie urządzenia zabawowe należy przedstawić w formie graficznej (np. fotografie, szkice, rysunki itp.), wizualizacji, wyciągu z folderu lub w formie kart katalogowych oferowanych urządzeń (zestawu) w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Dokument taki musi przedstawiać konstrukcję urządzenia wraz z jego wymiarami oraz rodzajem użytych materiałów (specyfikacja materiałowa).
Dostarczone urządzenia muszą spełniać następujące warunki:
a) posiadać co najmniej pięcioletnią gwarancję;
b) muszą odpowiadać wymaganiom norm bezpieczeństwa, muszą posiadać aktualne Certyfikaty (na poszczególne urządzenia, a nie na system konfiguracji urządzeń z elementów), potwierdzające spełnianie norm PN - EN 1176 w momencie montażu urządzeń. Dopuszcza się formę deklaracji zgodności w przypadku ławek, koszy, ogrodzenia oraz regulaminu placu zabaw.
c) wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z metalu malowanego proszkowo albo podciśnieniowo lub stali nierdzewnej lub z innych materiałów wyżej określonych;
d) urządzenia i zestawy muszą być osadzane przy pomocy kotew stalowych, ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Elementy należy mocować na fundamencie umieszczonym zgodnie z normą EN 1176;
e) liny w zestawach muszą posiadać rdzenie stalowe w oplocie polipropylenowym;
f) łańcuchy kalibrowane ze stali ocynkowanej o krótkich ogniwach zgodnie z normą EN 1176;
g) zabezpieczenia - do połączeń stosowane muszą być tylko śruby ocynkowane. Gniazda łączników muszą być zakryte zaślepkami z tworzywa. Wszystkie śruby i nakrętki muszą być zabezpieczone kołnierzami z kapslami;
h) przy montażu urządzeń muszą być uwzględnione strefy bezpieczeństwa;
i)wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod montowanymi urządzeniami zgodnie z wysokością swobodnego upadku dla HIC 1,4 m.
Do dokumentacji przetargowej załączono również przedmiar robót jako materiał pomocniczy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
Łambinowice 48-316
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Toys

» Buyer data

Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
Łambinowice 48-316
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Entertainment and recreation category published on OnePlace in last 10 days.