Wycinka drzew na drogach powiatowych Powiatu Elbląskiego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wycinką drzew na drogach powiatowych Powiatu Elbląskiego.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wycinki drzew z podziałem na następujące drogi:
a) I. Droga nr 1179N Drulity - Marzewo
b) II. Droga nr 1140N Przezmark - DW 509. ETAP II A.
c) III. Droga nr 1140N Przezmark - DW 509. ETAP II B.
d) IV. Droga nr 2164N ul. Zamkowa w Pasłęku.
e) V. Droga nr 1991N DW 527 - węzeł Pasłęk Południe.
f) VI. Droga nr 1155N Łukszty Kawki.
g) VII. Droga nr 1153N Pomorska Wieś - Zalesie
h) VIII. Droga nr 1144N Zastawno - Kwietnik
i) IX. Droga nr 1134N Suchacz - Nadbrzeże.
j) X. Droga nr 1132N Milejewo - Ogrodniki.
k) XI. Droga nr 1100N Rubno Wielkie - Nowakowo.
3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 77211400-6.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 11:00


» Location

Dworcowa 6
Pasłęk 14-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Forestry-related services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
Dworcowa 6
Pasłęk 14-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in