„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Pietrzyków, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek”

» Notice description

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem opracowania jest Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Pietrzyków. Zakres robót obejmuje prace branży sanitarnej i elektrycznej, tj.:
- wymiana przepustnic międzykołnierzowych na przepustnice z napędami elektrycznymi,
- montaż armatury pomiarowej (wodomierze na SUW i w studniach głębinowych),
- wymiana rurociągów instalacji technologicznej z PVC-U klejonego,
- montaż agregatu sprężarkowego (dmuchawy bocznokanałowej) z wykonaniem rurociągu sprężonego powietrza do płukania filtrów powietrzem,
- wymiana rur wznośnych w studniach głębinowych wykonanych ze stali nierdzewnej oraz wykonania nowych głowic studni głębinowych,
- wymiana sprężarki do napowietrzania wody w aeratorze,
- wymiana pomp sieciowych z zestawie hydroforowym II stopnia pompowania,
- wymiana pompy płucznej dla płukania filtrów ciśnieniowych,
- montaż lampy UV do dezynfekcji wody tłoczonej do sieci wodociągowej,
- montaż agregatu prądotwórczego,
- wymiana rozdzielnic elektrycznych, z wymianą niezbędnego okablowania,
- wykonanie monitoringu i wizualizacji pracy SUW,
- płukanie i dezynfekcja zrealizowanych przewodów,
- wykonanie badań bakteriologicznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Kościuszki 7
Koźminek 62-840
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Koźminek
ul. Kościuszki 7
Koźminek 62-840
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in