Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gawłowie i Nieszkowicach Wielkich

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja dwóch budynków szkolnych na terenie gminy Bochnia określonych jako dwa odrębne zadania:
CZĘŚĆ Nr 1 obejmuje ZADANIE NR 1 dotyczy Termomodernizacji budynku edukacyjnego w Gawłowie
CZĘŚĆ Nr 2 obejmuje ZADANIE NR 2 dotyczy Termomodernizacji budynku edukacyjnego w Nieszkowicach Wielkich
Zakres robót dla danego zadania szczegółowo określają przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz audyt energetyczny.
Uwaga dotycząca stolarki okiennej i drzwiowej:
Przy wycenie oferty należy uwzględnić otwieranie drzwi i okien do wietrzenia z zastosowaniem mechanizmów o niskim poziomie wysiłku fizycznego – np. klamki do otwarcia drzwi, które bez wysiłku można nacisnąć bez większego zaangażowania, łatwe do uchylenia okna w celu przewietrzenia wnętrza budynków.
Obowiązek wynikający z art. 8a ustawy Pzp, dotyczący informacji RODO został opisany w rozdziale III SIWZ pkt. 3.5

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Kazimierza Wielkiego 26
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 26
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in