WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU BADAŃ LEKARSKICH ZAKOŃCZONYCH WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług medycznych polegających na:
A. przeprowadzaniu badań lekarskich z zakresu medycyny pracy zakończonych wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy dla:
1) Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, których zakres powinien obejmować badania profilaktyczne wymagane zgodnie z art. 229 Kodeksu Pracy, przeprowadzane w trybie, zakresie i częstotliwości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 2067 z późn. zm.) w tym badania:
- wstępne
- okresowe
- kontrolne
2) Osób bezrobotnych i poszukujących pracy, których zakres winien umożliwić stwierdzenie:
- ogólnej zdolności do wykonywania pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych
- zdolności do pracy dla osób kierowanych na szkolenia w kierunkach np:
sprzedawca-kasjer, opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, operator wózków jezdniowych, operator maszyn budowlanych i drogowych, spawacz, kurs prawa jazdy
B. przeprowadzaniu konsultacji psychiatrycznych dla skierowanych bezrobotnych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Czarnieckiego 9
Poznań 61-538
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical services

» Buyer data

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Czarnieckiego 9
Poznań 61-538
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in