Dostawa systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego Biodribin zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dyr. 2011/62/UE), z uwzględnieniem wprowadzenia niezbędnych zmian w systemie informatycznym Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego Biodribin zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dyr. 2011/62/UE), z uwzględnieniem wprowadzenia niezbędnych zmian w systemie informatycznym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 11:00


» Location

Rydygiera 8
Warszawa 01-793
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego
Rydygiera 8
Warszawa 01-793
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in