PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIWICY W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Niwicy 24 A położonej w obrębie ewidencyjnym Niwica w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Szczegółowy zakres wykonania dokumentacji projektowej, planowanych robót budowlanych oraz wyposażenia obiektu obejmuje Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiącej załącznik do niniejszego SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Żarska 41
Trzebiel 68-212
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wójt Gminy Trzebiel
ul. Żarska 41
Trzebiel 68-212
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in