Dostawa odczynników do oznaczeń hormonów wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-99/2020)

» Notice description

dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora immunochemiluminescencyjnego oraz sprzętu do wyposażenia jednego stanowiska komputerowego, drukarką, modułem LIS i komunikacją z oferowanym analizatorem do posiadanego przez Laboratorium systemu informatycznego oraz zabezpieczeniem czynności serwisowych do LIS

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.01.2021 | 10:00


» Location

01-908 Warszawa


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki
Cegłowska 80
01-908 Warszawa
telefon: 225690353
fax: Brak
email: zp@bielanski.med.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in