Remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz

» Notice description

Przedmiot zamówienie obejmuje wykonanie bieżących prac remontowych dróg na terenie Gminy Przedbórz poprzez :
1) remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną przy użyciu maksymalnie 10,00 ton materiału;
2) remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu PATCHERA przy użyciu maksymalnie 250,00 ton materiału;
3) remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu RECYKLERA przy użyciu maksymalnie 14,00 ton materiału.
Wykonawca, na własny koszt, ma obowiązek zapewnić każdorazowe ważenie pojazdu z materiałem na zalegalizowanej wadze znajdującej się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, zarówno przed rozpoczęciem robót jak i po ich zakończeniu w danym dniu. Ważenie zostanie potwierdzone na liście ważeń, stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 08:30


» Location

ul. Mostowa 29
Przedbórz 97-570
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Przedbórz
ul. Mostowa 29
Przedbórz 97-570
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in