Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

» Notice description

Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk (casco maszyn).

Część II Zamówienia:
Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenia autocasco,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
Ubezpieczenia Assistance.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Sportowa 34
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Wójt Gminy Słupsk
ul. Sportowa 34
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in