Bieżące naprawy i utrzymanie gruntowych dróg gminnych oraz wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Kłodawa w 2021 roku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżących naprawach, remontach i utrzymaniu gruntowych dróg, ulic i placów, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kłodawa, polegające w szczególności na:
- naprawie dróg gruntowych poprzez profilowanie, zagęszczanie podłoża;
- remontach cząstkowych nawierzchni żwirowych i tłuczniowych z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni żwirowych lub z kruszyw łamanych granitowego lub betonowego dróg nieulepszonych.
W skład Gminy Kłodawa wchodzi 11 sołectw, na których terenie znajduje się łącznie 124,33 km dróg gminnych oraz wewnętrznych objętych przedmiotem zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Gorzowska 40
Kłodawa 66-415
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Kłodawa
ul. Gorzowska 40
Kłodawa 66-415
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in