Wdrożenie metod rehabilitacji fizycznej dla grup szczególnie narażonych w obszarze przygranicznym

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontów pomieszczeń (tynki, malowanie, posadzki, stolarka, instalacje elektryczne) oraz dostawa urządzeń fizjoterapeutycznych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.02.2021 | 09:00


» Location

ul. Suwalska 21
Szypliszki 16-411
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Szypliszki
ul. Suwalska 21
Szypliszki 16-411
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in